„Liberté!”: Bunt is not dead

„Liberté!”: Bunt is not dead

XII numer (wrzesień–listopad 2012) redagowanego przez Leszka Jażdżewskiego czasopisma „Liberté!”, poświęcony zjawisku buntu w polityce, życiu społecznym, kulturalnym oraz sztuce.

Podejmując temat numeru, Krzysztof Iszkowski pisze o buncie sprzedającym się w Polsce lepiej niż mozolna praca, o jego atrakcyjności będącej wystarczającym powodem do tego, by PR-owcy partii politycznych przedstawiali swoich klientów jako kontrsystemowych rebeliantów. Wojciech Baluch wspomina o zmianach możliwych bez rewolucji czy przewrotów, o buncie będącym drogą nie do wolności, lecz tylko do jej pozorów, o pokoleniach niewyrażających ochoty do buntu. Krystyna Szafraniec analizuje społeczno-kulturowe skutki uwikłań młodości i osobliwości buntu młodych. Piotr Beniuszys podejmuje temat generującego postawy społecznego konformizmu braku wyboru towarzyszącego zmonopolizowanemu rynkowi, opisuje wzajemną determinację wolnego rynku i buntu. Stefan Kabat przypomina, że tezy zawarte w „Buncie mas” Ortegi y Gasseta są wciąż, mimo upływu lat, tak samo aktualne. Michał Kolanko zastanawia się, czy protesty przeciw ACTA były jednorazowym wydarzeniem, które nigdy więcej się nie powtórzy, czy przeciwnie – są zapowiedzią kryzysu, który zachwieje stabilnością układu władzy. Waldemar Major Fydrych zaś przypomina, jak powstawały Krasnoludki…

W dziale Polemiki Wojciech Przybylski pyta, czego potrzeba, aby środowiska skupione wokół pism takich jak „Liberté!”, nie tracąc przywiązania do idei, weszły w świat polityki i by spróbowały go odmienić, zanim zaczną jedynie reprodukować obecne wzorce, a Sławomir Drelich analizuje szanse przyszłych Palikotów.

W tekstach składających się na dział polityczny Dominika Kasprowicz podejmuje zagadnienie buntu
w polityce i przygląda się partiom antysystemowym, natomiast Marcin Celiński pisze o mechanizmie rotacji elit, który w polskiej polityce najwidoczniej się zaciął, o dyskursie politycznym, który w Polsce skupia się na sprawach trzeciorzędnych, i wskazuje analogię pomiędzy obecną władzą a rządami, które upadły
w poprzednich kadencjach parlamentu.

W dziale Świat Agnieszka Rozner kontynuuje poruszany w VIII numerze „Liberté!” temat rewolucji w Afryce Północnej, a Piotr Woyke podejmuje zagadnienie kryzysu przywództwa w Ameryce i przygląda się ruchom Occupy Wall Street i Tea Party.

W otwierającym dział Społeczeństwo tekście Darii Hejwosz-Gromkowskiej autorka analizuje społeczne konsekwencje wielokulturowości i globalizacji. Martyna Biernacka, podejmując dyskusję z tekstem Justyny Kesler z XI numeru „Liberté!”, przestrzega, by nie dostosowywać modelu idealnego życia do oczekiwań koncernów, a Dominika Blachnicka-Ciacek odpowiada na pytanie, jak nowe technologie wpływają na społeczeństwo, kulturę i gospodarkę.

W dziale Historia Paweł Konnak wspomina początki wydawanego przez siebie pisma „Gangrena”, Witold Kowalczyk opisuje środowisko młodych publicystów skupionych przez Jerzego Giedroycia wokół „Buntu Młodych”, a Piotr Biegasiewicz przybliża sylwetkę Mirosława Dzielskiego i jego postawę wobec totalitaryzmu PRL-u.

W tekstach poświęconych kulturze Magdalena M. Baran opowiada o następujących po sobie przewrotach
w malarstwie, bez których nie istniałoby to, co dziś uznajemy za piękne. Joanna Łopat pisze o wrogości wobec sztuki, która wyzwoliła się z wszystkich ograniczeń, Natalia Piórczyńska czyta Mirosława Nahacza, Krzysztof Skiba przybliża zjawisko happeningu, Magdalena Rogaczewska – postać i twórczość poety Tomasz Pułki, tragicznie zmarłego w wieku 24 lat i być może najzdolniejszego w swym pokoleniu.

W dziale miejskim Błażej Lenkowski tłumaczy, dlaczego idea duopolis jest szansą zarówno dla Łodzi,
jak i dla Warszawy, a Marcin Wojciechowski wyszydza i wyśmiewa obłudę organizatorów lewicowych demonstracji, jakie próbowały zaistnieć w największych polskich miastach w czasie Euro 2012.

W numerze także opis intrygującego aspektu życia estety buntu i artysty życia – Oscara Wilde’a – pióra Joanny Ellmann, fragmenty książek Mirosława Pęczaka „Subkultura u schyłku PRL” oraz „Projekt Europa: problemy i perspektywy” Jana Winieckiego, Kazimierza Tarchalskiego, Bartłomieja Kamińskiego i Tomasza Mickiewicza oraz recenzje „Spowiedzi Śpiącej Królewny” Mariusza Sieniewicza i książki „Duch pyszny poprzedza upadek” Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego.

Fundacja Industrial, 2012
Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Projekt okładki: Łukasz Domiza / Quality Pixels
Projekt i skład: Quality Pixels
Korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska