„Liberté!”: Gdzie jest władza

„Liberté!”: Gdzie jest władza

XVI numer (styczeń–marzec 2014) redagowanego przez Leszka Jażdżewskiego czasopisma „Liberté!”, poświęcony życiu w świecie, w którym z jednej strony furorę robią partycypacja i budżety obywatelskie, a z drugiej strony naprawdę istotne decyzje – dotyczące np. podstaw polityki ekonomicznej – zapadają gdzie indziej: pomiędzy stolicami najpotężniejszych mocarstw, największymi bankami centralnymi, agencjami ratingowymi, funduszami inwestycyjnymi, nielicznymi organizacjami międzynarodowymi. „Żyjemy w świecie niezamierzonych konsekwencji cudzych decyzji” – pisze we wstępie redaktor naczelny.
W numerze między innymi tekst Tomasza Kamińskiego o zmierzchu państw narodowych, Marcina Wojciechowskiego o tym, że władza wcale nie leży
w rękach władzy, Tomasza Chabinki o przyszłości prasy papierowej, Ryszarda
M. Machnikowskiego o potędze wywiadu, Katarzyny Guczalskiej o prawach mniejszości w systemie demokratycznym, Agnieszki Zakrzewicz o finansach Watykanu, a także zapis rozmowy Leszka Jażdżewskiego z Adamem Michnikiem w klubie 6. Dzielnica
w ramach Tygodnia Wolności.

Fundacja Industrial, 2014
Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Projekt okładki: Łukasz Domiza / Quality Pixels
Projekt i skład: Quality Pixels
Korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska