„Liberté!”: Jak uratować demokrację

„Liberté!”: Jak uratować demokrację

„Demokracja kojarzy się z emancypacją jednostek, dobrobytem, sprawnymi rządami. A co, jeśli ten związek będzie coraz mniej oczywisty? Jeśli w wyniku demokratycznych wyborów prawa jednostki będą ograniczane, granice zamykane, dobrobyt stanie się przywilejem nielicznych? Czy można liczyć na racjonalną korektę, czy raczej na licytację radykalizmów? Nacjonalizmy nie przeszły do historii, wciąż stanowią najsilniejszą dostępną polityczną emocję. Ich umiejętne wykorzystanie w dobie niepewności jest skutecznym sposobem dojścia do władzy, ale nieuchronnie prowadzić musi do konfrontacji – mniej lub bardziej gwałtownej – z rywalizującymi nacjonalizmami sąsiadów.
Liberalna demokracja to zbyt cenne osiągnięcie ludzkości, żeby oddawać ją walkowerem cynicznym manipulatorom”.

Fundacja Industrial, 2016
Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Redakcja i korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska
Projekt okładki: Łukasz Domiza (praca wykorzystana na okładce: László Fehér, Autoportret)
Skład: Quality Pixels