„Liberté!”: Kompleks POLSKI

„Liberté!”: Kompleks POLSKI

XIV numer (kwiecień–czerwiec 2013) redagowanego przez Leszka Jażdżewskiego czasopisma „Liberté!”, poświęcony próbie spluralizowania pojęcia polskości.
W otwierających numer artykułach Tomasz Stryjek dowodzi, że nie ma czegoś takiego jak esencja polskości, Piotr Beniuszys pisze o tym, że narzucanie przez większość społeczeństwa określonego modelu życia wszystkim obywatelom jest sprzeczne z hasłem „nic o nas bez nas”, Marcin Celiński udowadnia, że Polska i Polacy nie są „pępkiem świata”, Sławomir Drelich zwraca uwagę na to, że starania niektórych polityków, by odwrócić uwagę Polaków od niezwykle ważkich spraw tożsamościowych poprzez nazywanie ich tematami zastępczymi, są zwyczajnie przejawem ignorancji. Daria Hejwosz–Gromkowska przygląda się ponowoczesnym dylematom tożsamościowym Polaków, a Marcin Kotas
i Konrad Kubala zastanawiają się, czy możliwa jest demonopolizacja ekskluzywnej symboliki narodowej.
O tym, jak silnie nacechowane są w polszczyźnie niektóre słowa i jak bardzo utrudnia to sensowną dyskusję, pisze Antoni Komasa–Łazarkiewicz. Witold Kowalczyk analizuje, co doprowadziło do tego, że pod koniec lat 80. XX w. uznano Tadeusza Konwickiego za autora opisującego polską świadomość narodową.
Janusz Palikot opowiada Marcinowi Celińskiemu, po co wszedł do polityki, a Radosław Stępień radzi,
jak zrozumieć i zmienić administrację.
Andrzej Bober opisuje Koreę Północną pod rządami Kim Dzong Una, a Berenika Stefańska zajmuje się wyborami w Kenii.
Na dział Miasto składają się teksty Błażeja Filanowskiego o tym, czy „efekt Bilbao” da się powtórzyć w Łodzi, oraz Marcina Wojciechowskiego, oceniający pomysł przenoszenia urzędów centralnych z Warszawy do Wrocławia, Poznania czy Krakowa.
W numerze także rozmowy Magdaleny Rogaczewskiej z Michałem Głowińskim, Joanny Łopat z Andą Rottenberg i Ilony Iłowieckiej–Tańskiej z Lechem Mankiewiczem.

Fundacja Industrial, 2013
Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Projekt okładki: Łukasz Domiza / Quality Pixels
Projekt i skład: Quality Pixels
Korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska