„Liberté!”: Kultura polityczna (PO) transformacji

„Liberté!”: Kultura polityczna (PO) transformacji

„W Polsce bardzo modny zrobił się ostatnio nurt rozliczeniowy wobec transformacji i «neoliberalnej wiary», jaka rzekomo przyświecała elitom Trzeciej Rzeczpospolitej. To ona według krytyków odpowiada za powszechne ubóstwo, alkoholizm w PGR-ach i narastające nierówności społeczne. Lewicy Polskę ukradły liberalne elity do spółki z zachodnimi koncernami, prawicy – liberalne elity idące pod rękę z nierozliczonymi komunistami. Lewica w Trzeciej Rzeczpospolitej widzi neoliberalną przemoc, prawica – narodową zdradę. […]
Dzięki wierze w liberalną demokrację i wolny rynek byliśmy w stanie osiągnąć znacznie więcej, niż wskazywał nasz ówczesny potencjał. Dziś, kiedy polityka jest na miarę jego możliwości, przeżywamy bolesne rozczarowanie, przyzwyczajeni do tamtego «gwiezdnego czasu». Gdybyśmy wtedy oparli się na naszym społeczno-kulturowym kapitale, znaleźlibyśmy się gdzieś między Mečiarowską Słowacją a Ukrainą czy Gruzją sprzed kolorowych rewolucji. To byłby może pisarki raj dla Andrzeja Stasiuka i Ziemowita Szczerka, ale dla jego mieszkańców pozostałby czarną dziurą, krainą niemożliwości.
Największą porażką Trzeciej Rzeczpospolitej jest nie to, że nie dość uważnie wsłuchiwała się w głos populistów, ale to, że nie wychowała obywateli, którzy wymusiliby zmiany, kiedy wyczerpał się już modernizacyjny zapał elit. […] Jednak mimo wielu lat udanego pościgu wciąż jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż rozwinięte kraje Unii. Oni są syci, kiedy my wciąż pozostajemy głodni. Ich konkurencyjność bazuje na wysokiej produktywności i innowacjach, nasza zaś na taniej sile roboczej. Oni myślą, jak utrzymać status quo, my – jak ich dogonić”.
Leszek Jażdżewski

Fundacja Industrial, 2014
Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Redaktor prowadząca: Agnieszka Rozner
Redakcja i korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska
Projekt okładki: Łukasz Domiza
Skład: Quality Pixels