„Liberté!”: Piękna 20-letnia

„Liberté!”: Piękna 20-letnia

XI numer (czerwiec–sierpień 2012) czasopisma społeczno-kulturalnego „Liberté!”, poświęcony odmalowywaniu „wszystkimi odcieniami szarości” Drugiej Rzeczpospolitej.
Kazimierz Wóycicki, Marcin Celiński, Sławomir Drelich, Paweł Sobczak, Robert Suski i Jan Radomski piszą m.in. o tym, dlaczego dziś potrzeba dyskusji
o Drugiej Rzeczpospolitej, analizują dzieje polskiej myśli liberalnej
i międzywojenne relacje państwo–Kościół, szukają podobieństw i różnic między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą. Małgorzata Jastrzębska opisuje natomiast polską dyplomację pod kierownictwem Józefa Becka.
W dziale Idee Wojciech Baluch i Piotr Beniuszys piszą o międzywojennych zmaganiach z tradycją romantyczną oraz o tym, co utrudniało w Polsce rozwój liberalizmu i co kształtowało polskie elity tuż po odzyskaniu niepodległości.
W tekstach poświęconych społeczeństwu Daria Hejwosz analizuje sytuację mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczpospolitej, a Lesław Gromkowski omawia obowiązujące wówczas w Polsce ideały wychowawcze.
W dziale Historia Mikołaj Mirowski omawia kwestię żydowską u progu i na początku istnienia Drugiej Rzeczpospolitej, a Marek Rapacki przypomina dzieje polskiego ruchu spółdzielczego.
W numerze także rozmowy z Adamem Michnikiem o bilansie Drugiej Rzeczpospolitej, z Piotrem Rypsonem
o grafice użytkowej dwudziestolecia międzywojennego, wybrane przez Błażeja Lenkowskiego fragmenty publicystyki Tadeusza Boya-Żeleńskiego, fabularyzowana opowieść Sebastiana Rybarczyka o wizycie
w Łodzi Stanisława Cata-Mackiewicza, teksty Joanny Łopat o początkach polskiej kinematografii i Witolda Kowalczyka o ewolucji poglądów i publicystyki Ksawerego Pruszyńskiego, niebanalna i pozytywna odpowiedź Justyny Kesler na krytykę konsumpcjonizmu, reakcja Wojciecha Białożyta na sukces Ruchu Palikota, a także recenzje XIX numeru „Kontaktu”, III numeru „Magazynu Apokaliptycznego 44”, wywiadu rzeki z Tadeuszem Konwickim oraz książek Aleksandra Halla, Aleksandra Kaczorowskiego, Julity Czerneckiej
i Lindy Polman.

Fundacja Industrial, 2012
Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Projekt okładki: Łukasz Domiza / Quality Pixels
Projekt i skład: Quality Pixels
Korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska