„Polski Przemysł”, nr 14 (3/2012)

„Polski Przemysł”, nr 14 (3/2012)

14. numer adresowanego do kadry zarządzającej w spółkach oraz przedsiębiorców z sektora MSP kwartalnika, w którym można znaleźć zarówno wywiady
z właścicielami firm działających na polskim rynku, informacje na temat nowych inwestycji, najlepszych realizacji oraz nowości technologicznych,
jak i informacje m.in. z zakresu prawa, finansów i księgowości czy zarządzania, które mogą ułatwić prowadzenie przedsiębiorstwa.

Każdy numer magazynu przybliża poszczególne sektory: przemysł energetyczny, chemiczny, motoryzacyjny, stoczniowy, lotniczy, elektromaszynowy, metalurgiczny, budownictwo, automatykę oraz transport i logistykę.

 

AF Media, 2012
Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju: Norbert Fraszczyński
Redaktor naczelny: Mariusz Krysiak
Projekt i skład: Quality Pixels
Korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska