Agnieszka Partridge „Pleśna, jakiej już nie ma”

Agnieszka Partridge „Pleśna, jakiej już nie ma”

Dziesięć kilometrów na południe od Tarnowa, w kierunku Krynicy, w malowniczym zakolu rzeki Biała, w otoczeniu wzgórz, lasów i pól leżą Pleśna, Łowczówek, Woźniczna, Rychwałd, Rzuchowa
i Lichwin. W historii tych miejscowości jak w soczewce skupia się wielka i lokalna historia… Panowanie Franciszka Józefa, I wojna światowa, dwudziestolecie międzywojenne, II wojna i wreszcie PRL odcisnęły swe piętno na życiu mieszkańców doliny. Jednak najszybsze zmiany zaszły niedawno, 10-15 lat temu, gdy okolica zaczęła się rozbudowywać, a stara zabudowa, w tym wiele zabytków, została bezpowrotnie zniszczona.
Książka „Pleśna, jakiej już nie ma”, jest więc opowieścią
o dawnym życiu na wsi, o historii, na której zawirowanych ścieżkach znaleźli się mieszkańcy Pleśnej, i wszystkim tym, co przeminęło, a co zobaczyć możemy na fotografiach. Ilustracjami do opowieści są prywatne zdjęcia z albumów fotograficznych najstarszych rodów mieszkających w Pleśnej i okolicach. To jedyna okazja pokazania ich razem i przyjrzenia się obrazowi, jaki się z nich wyłania. Obrazowi Pleśnej, małopolskiej wsi, jaka – niestety – przeminęła.

Agnieszka Partridge Productions, 2013
Opracowanie graficzne, korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska