Antoni Ferdynand Ossendowski „Lenin”

„Lenin” Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego – jedna z pierwszych polskich powieści biograficznych – ma wiele odsłon. To historia życia człowieka, który sam siebie przygotował do roli przywódcy tłumu i realizacji okrutnego celu. Opowieść o wodzu potrafiącym manipulować zarówno swoimi bezkrytycznymi zwolennikami, jak i najbardziej zagorzałymi przeciwnikami. To także relacja
z działań tyrana przedkładającego rewolucję nad jakiekolwiek kompromisy polityczne. Narastająca fala „czerwonego terroru” dotykała zwykłych ludzi, którzy próbowali radzić sobie w obliczu spowodowanego rządami bolszewików upadku kraju, gdy bieda, ludzka niesprawiedliwość i bezprawie były jeszcze gorsze niż w najbardziej ponurych okresach caratu.
Przetłumaczony na wiele języków europejskich, przedrukowywany
w najpoważniejszych czasopismach i odkłamujący powtarzane przez lata mity bestseller, który „odegrał znaczącą rolę w uświadomieniu całemu światu,
kto i jak robił rewolucję październikową”.

Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2012
Redaktor prowadzący: Izabela Troinska
Redakcja: Przemysław Zdrok
Projekt okładki: Paulina Radomska-Skierkowska
Skład, łamanie, korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska