Danił Korecki „Antykiler”

Danił Korecki „Antykiler”

Korecki po mistrzowsku opisuje skryminalizowaną rzeczywistość, w brutalny sposób przedstawiając przestępczą hierarchię z jej nie-honorowym kodeksem, systemem zdegenerowanych wartości, autorytetem więzienia jako trampoliny do bandyckiej kariery. Krew leje się z książki szerokim strumieniem, trup ściele gęsto, a wszystko to nie pozostawia złudzeń: życie ludzkie nie było, nie jest i nie będzie w Rosji w cenie, dopóki szacunek i respekt budzi jedynie brutalna siła.
Antykiler to powieść o szakalu w stadzie rozjuszonych wilków, który, by wyrwać się z zaklętego kręgu przemocy i zdrady, musi rozszarpywać swych współplemieńców, wiedząc, że wcześniej czy później i tak trafi na ich ostre kły”.
Wiktor Bater

Danił Korecki wyróżnia się wśród innych rosyjskich pisarzy doskonałą znajomością realiów świata przestępczego. Jako były milicjant zna go na wylot. Wszystko, o czym pisze, widział osobiście. Sam o sobie mówi, że jest gliniarzem, profesorem i pisarzem
w jednym. Ma doświadczenie pułkownika MWD (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Rosji); ponadto jest profesorem Uniwersytetu w Rostowie nad Donem i autorem ponad 250 prac naukowych. Łączny nakład jego książek przekroczył 20 milionów egzemplarzy.

Wydawnictwo Feeria, 2014
Przekład: Danuta Blank
Redakcja: Elżbieta Meissner
Korekta: Karolina Pawlik
Projekt okładki: Mariusz Banachowicz
Skład: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska