Jeremy Poolman „Droga z kości”

Jeremy Poolman „Droga z kości”

Władimirka – droga wypalona w rosyjskiej ziemi niczym blizna – przez ponad dwieście lat znajdowała się w centrum historii tego najrozleglejszego imperium na świecie. Była niemym świadkiem wszystkich istotnych wydarzeń, począwszy od pierwszych kroków człowieka po rozciągającym się wokół bezmiarze ziemi, aż po nastanie ery Putina i jego naftowej oligarchii.
Nikt jednak nie opowiedział historii tej wstęgi zła przecinającej serce narodu rosyjskiego, aż zaczarowała ona Jeremy’ego Poolmana, który przemierzył tysiące kilometrów szlaku z kości zakopanych tuż pod powierzchnią
w poszukiwaniu widoków, głosów zarówno przeszłych, jak i obecnych.
Droga z kości to opowieść napisana jednocześnie z rozmachem i kameralnym skupieniem. Jest czymś więcej niż tylko zapisem podróży. Książka zagląda
w serca i ujawnia dzieje tych, których życie zostało na zawsze zmienione przez Największą z Dróg.

Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2012
Redaktor prowadzący: Izabela Troinska
Redakcja: Przemysław Zdrok
Projekt okładki: Paulina Radomska-Skierkowska
Skład, łamanie, korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska