Liberté! Inteligent na rozdrożu

Liberté! Inteligent na rozdrożu

X – jubileuszowy i z tej okazji podwójny – numer (grudzień 2011–luty 2012 ) czasopisma społeczno-kulturalnego „Liberté!”, poświęcony dylematom inteligencji.
Jan Hartman, Sławomir Drelich, Witold Gadomski, Wojciech Baluch, Jacek Baluch, Janusz Majcherek, Kazimierz Wóycicki, Marcin Kula, Krystyna Szafraniec, Daria Hejwosz, Ilona Iłowiecka-Tańska, Marcin Frybes, Adam Szostkiewicz, Marek Rapacki, Małgorzata Jastrzębska, Piotr Beniuszys piszą m.in. o tym, co to znaczy być inteligentem, co się składa na etos inteligencki, przed jakimi dylematami stoi współczesna inteligencja, czy i jak angażuje się w życie polityczne, jak układają się jej relacje z Kościołem katolickim w Polsce.
W dziale Idee Jan Winiecki analizuje społeczno-ekonomiczne źródła słabości Zachodu, zastanawia się, co Europie Zachodniej przyniesie najbliższa przyszłość, a Michał Jaworski opisuje powtarzalność pewnych cyklów w dziejach społeczeństw. Marek Kunicki-Goldfinger w dziale Historia przypomina działalność Towarzystwa Kursów Naukowych.
W numerze także rozmowy z Tadeuszem Mazowieckim, Robertem Krasowskim, Leszkiem Balcerowiczem, Cezarym Smorszczewskim, Wojciechem Morawskim, Bartłomiejem Dobroczyńskim i Andrzejem Mencwelem, wspomnienia Wojciecha Onyszkiewicza z okresu uczestnictwa w KOR-ze, zapis debaty na temat przygotowanej przez Adama Michnika antologii „Przeciw antysemityzmowi 1936–2009” oraz propozycje Europejskiego Forum Nowych Idei 2011 dotyczące rozwiązań najważniejszych wyzwań stojących przed Polską i Europą.

Fundacja Industrial, 2011
Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Projekt okładki: Adam Plesiak / Quality Pixels
Grafiki: Grupa Twożywo
Projekt i skład: Quality Pixels
Korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska