Liberté! Nie-zależność

Liberté! Nie-zależność

IX numer (wrzesień–listopad 2011 r.) czasopisma społeczno-kulturalnego „Liberté!”, poświęcony polityce społecznej. Maciej Duszczyk, Marek Liciński, Krzysztof Iszkowski, Kaja Zapędowska-Kling, Dominik Kwiatkowski, Sławomir Kalinowski, Błażej Lenkowski, Małgorzata Rusewicz, Andrzej Szahaj, Ilona Gosk i Joanna Tyrowicz piszą m. in. o tym, że system pomocy społecznej wciąż nie odróżnia tych, którzy naprawdę potrzebują opieki, od tych, którzy świadomie żyją na koszt innych; radzą, co zrobić, by polityka społeczna nie była jedynie rozdawnictwem publicznych środków i naprawdę wspierała beneficjentów pomocy społecznej, uczyła ich funkcjonować w społeczeństwie i dawała im realną szansę na zmianę dotychczasowego trybu życia. W numerze także rozmowy z Aleksandrem Kwaśniewskim, Henrykiem Domańskim i Andrzejem Mencwelem oraz przypomnienie sylwetki Jacka Kuronia pióra Katarzyny Chimiak.

Fundacja Industrial, 2011
Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Projekt grafik i okładki: Łukasz Domiza / Quality Pixels
Projekt i skład: Quality Pixels
Korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska; Dominika Stachlewska