Zuzanna Orlińska „Pisklak”

Zuzanna Orlińska „Pisklak”

Rzuca się na oślep do ucieczki, nie oglądając się za siebie, czując w ustach przykry metaliczny smak strachu. Serce tłucze się jak oszalałe.
Ktoś mieszka w domu w Dolince.
Ktoś tam jest.
Dobiegłszy do drogi, uspokaja się trochę.
Zastanawia się gorączkowo, czy powiedzieć o tym Hance.
Powie.
Nie powie.
Nie powie nikomu.

Akapit Press, 2012
Redakcja: Magdalena Granosik
Korekta: Joanna Pietrasik
Ilustracje i projekt okładki: Wanda Orlińska
Projekt typograficzny: Mikołaj Kamler
Skład i łamanie: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska