„Liberté!”: Polityka falsyfikacji

„Liberté!”: Polityka falsyfikacji

„Ukuta przez Poppera definicja społeczeństwa otwartego jest wciąż aktualna, ale dziś, inaczej niż 70 lat temu, to, kto jest jego wrogiem, nie wydaje się już tak oczywiste. Nie znaczy to, że tych wrogów nie ma. Oni istnieją, ale są trudniejsi do zdefiniowania. Dopiero grupują się pod międzynarodowymi sztandarami. Znajdują się w Komunistycznej Partii Chin, w reżimie braci Castro, zasiadają na Kremlu, wprowadzają dyktaturę większości w Budapeszcie, są członkami parlamentów większości krajów unijnych – choć szczęśliwie jeszcze nie rządzą. Zasiadają też w siedzibach globalnych korporacji, które przed nikim nie odpowiadają i ustalają własne reguły gry, są wśród szefów organizacji pozarządowych, głoszących utopijne, lecz intratne postulaty, zdobywają popularność na kampusach uniwersyteckich i w pismach opinii, gdzie pojęcia prawdy i obiektywizmu, dzięki którym jakakolwiek debata ma sens, stały się zwyczajnie niemodne.
Bardziej niż kiedykolwiek w ostatnich 25 latach potrzebujemy idei, którą z intelektualną pewnością cechującą Poppera będziemy mogli skutecznie przeciwstawić wrogom wolności. Wrogowie społeczeństwa otwartego podnoszą głowę. Kim są, skąd przychodzą i jak skutecznie im się przeciwstawiać?”
Leszek Jażdżewski

Fundacja Industrial, 2014
Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Redaktor prowadząca: Agnieszka Rozner
Redakcja i korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska
Projekt okładki: Łukasz Domiza (praca wykorzystana na okładce: László Fehér, Autoportret)
Skład: Quality Pixels