„Liberté!”: radykalizm, geopolityka, zagrożenia

„Liberté!”: radykalizm, geopolityka, zagrożenia

„Nie ma European Dream – Europejskiego Snu. Jest tylko Europejski Koszmar, śniony przez ludzi zbyt łagodnych, a może zbyt zepsutych przez pokój i dobrobyt, by chcieć czyjejś krzywdy, ale też zbyt aroganckich, by dostrzec, że jeśli chce się mieszkać w lśniącym bielą klasycznym pałacu pośrodku faweli, w której trwa wojna gangów, nie można niestety ze szklaneczką szkockiej w ręku przyglądać się tym, och, jakże odrażającym scenom z wysokości tarasu, a potem jakby nigdy nic wrócić do przerwanej konwersacji przy partyjce remika. Barbarzyńcy zadepczą rabaty z hortensjami, a ogród porośnie chwastem. Trzeba dom otoczyć drutem kolczastym, a na wieżyczkach posadzić strażników. Tylko z domu nie widać, w którą stronę kierują lufy.
Świat jest u bram. Na izolacjonizm stać może Amerykę, bezpieczną za dwoma oceanami. Europa stoi przyparta do morza plecami. A Polska jest jej przedsionkiem, w którym przechodzący, bywało, nawet nie wycierali butów”.

Fundacja Industrial, 2016
Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Redakcja i korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska
Projekt okładki: Łukasz Domiza (praca wykorzystana na okładce: László Fehér, Autoportret)
Skład: Quality Pixels