Jarosław Makowski „Pobudka, Kościele!”

Jarosław Makowski „Pobudka, Kościele!”

„Pobudka, Kościele!” to pierwsza w Polsce wszechstronna ocena myśli papieża Franciszka. Jej autor, Jarosław Makowski,
w niezwykle przystępny i jasny sposób ukazuje nauczanie obecnego papieża. Makowski szczególny nacisk kładzie na kwestie społeczne, które papież często porusza: spór o klimat, troskę o ubogich, otwarcie Kościoła na świat współczesny czy przyjmowanie uchodźców.
Dla Jarosława Makowskiego papież Franciszek to człowiek, który autentycznie chce zmienić swój Kościół. To kapłan, który nim zacznie wymagać od innych, wpierw wymaga od siebie. To biskup, który jest… antyklerykałem.
Książka przybliża nowy sposób myślenia, który wraz z Franciszkiem pojawił się w Kościele katolickim, oraz śmiały styl przywództwa Następcy Świętego Piotra. Na koniec Makowski stawia trudne pytanie: „Dlaczego polski Kościół ma kłopot
z papieżem Franciszkiem i jego przesłaniem?”.

Arbitror 2018
Projekt okładki: Łukasz Stachniak
Redakcja: Tomasz Mincer
Skład, łamanie, korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska