Marek Migalski „Naród urojony”

Marek Migalski „Naród urojony”

Syntetyczne charakterystyki różnych wątków propagandy narodowej, udziału systemów edukacyjnych, mediów, religii (i jej zaniku) w budowaniu świadomości narodowej
i nacjonalistycznych emocji etc. są dużą zaletą pracy. Dla osób niezaznajomionych z tymi sprawami lektura książki Migalskiego może być nie lada wstrząsem. Na zakończenie przeczyta, że naród „jest urojeniem – sztucznym, niebezpiecznym, groźnym, fałszywym, fantomowym i prymitywnym urojeniem”.

prof. dr hab. Jan Hartman

Marek Migalski bez taryfy ulgowej obchodzi się z intelektualnymi słabościami nacjonalizmu „etnicznego”, „naturalistycznego”. Jednocześnie jednak stara się wytłumaczyć, dlaczego nacjonalizm i naród pozostały w intelektualnej i politycznej grze nowoczesności. (…) Migalski przedstawia polskiemu czytelnikowi bardzo kompetentną i niepozbawioną polemicznego pazura historię pojęcia „narodu” – jej najciekawszych momentów
i patologii.

dr hab. Agata Bielik-Robson

Biblioteka „Liberté!”
Fundacja Industrial 2017
Projekt: Magdalena Lauk
Redakcja i korekta: Witold Kowalczyk