Patrice Amadieu „Golf: Technika swingu”

Patrice Amadieu „Golf: Technika swingu”

Doświadczony francuski trener dokonał analizy techniki swingu w wykonaniu wybitnych światowych golfistów w celu wychwycenia czynników, które stanowią o ich sukcesach. Wyniki swoich obserwacji przedstawia w unikalnej książce, która prezentuje tę kluczową technikę golfa jak żaden inny podręcznik.
Choć nie ma dwóch identycznych swingów, a dobry trener nie dąży do narzucenia zawodnikowi sztywnego, stereotypowego schematu, Patrice nakreśla pewne ważne zasady wyłaniające się z praktyki mistrzów. Porady przedstawione są na fotografiach, na których zaznaczono
i skomentowano zarówno podstawowe elementy ruchu, jak i ich istotne niuanse. Autor wskazuje też najczęstsze błędy popełniane w danej sytuacji oraz proponuje ćwiczenia, które pozwalają się ich oduczyć.

Wydawnictwo Aha!, 2016
Przekład: Łukasz Musiał
Konsultacja merytoryczna: Katarzyna Pszczółkowska
Opieka redakcyjna: Dariusz Rossowski
Korekta: Katarzyna Nawrocka
Skład i adaptacja okładki: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska
Fotografie: Pascal Bayle, Denis Boulanger, Fotolia