Seweryn Rzepecki, Karolina Kot, Magdalena Piotrowska „Pod prąd czasu: Kwiatków i okolica w pradziejach”

Seweryn Rzepecki, Karolina Kot, Magdalena Piotrowska „Pod prąd czasu: Kwiatków i okolica w pradziejach”

Praca adresowana do tych wszystkich, którzy mają w sobie naturalną ciekawość przeszłości; szczególnie przeszłości wschodniej Wielkopolski i gminy Brudzew. Bezpośrednim pretekstem do jej napisania były wyniki badań wykopaliskowych, jakie zostały zrealizowane w Kwiatkowie (stanowisko 11/20). Wśród wielu śladów zasiedlenia pochodzących
z różnych epok odsłonięto tam pozostałości dużej wsi z pierwszych wieków naszej ery – czasów rozwoju Cesarstwa Rzymskiego, wczesnego chrześcijaństwa. Funkcjonowała wówczas liczna zabudowa mieszkalna, studnie, a na teren stanowiska docierali ludzie i przedmioty z odległych krain. Z kolei we wczesnym średniowieczu na miejscu osady powstało rozległe cmentarzysko, a Kwiatków był bezpośrednim świadkiem wprowadzania chrześcijaństwa na terenie wschodniej Wielkopolski.

 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
Łódzka Fundacja Badań Naukowych
Urząd Gminy Brudzew
2016

Projekt okładki: Monika Michałowicz
Rysunki: Marcin Wiechno
Zdjęcia: Adam Golański, Eryk Schellner, Michał Maciaszek, Justyna Kokolus, Krzysztof Ulański
Przygotowanie do druku: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska