Wolter „Powiastki filozoficzne”

Wolter „Powiastki filozoficzne”

Voltaire, a właściwie François-Marie Arouet, syn notariusza, urodził się w Paryżu 21 listopada 1694 i po długim, burzliwym życiu zmarł tamże 30 maja 1778. Wolter był nie tylko wszechstronnym pisarzem – poetą, dramaturgiem, historykiem, filozofem, publicystą. Był czołową postacią całego XVIII wieku, uosobieniem dążeń epoki i zachodzących w niej przemian, jej – by tak rzec – oświeconym głosem.
Nie cała spuścizna pisarska Woltera zachowała życie do naszych czasów. Zestarzały się zwłaszcza jego poematy i twórczość dramatyczna. Kogo udałoby się dziś namówić do czytania jego słynnej niegdyś „Henriady”? W dziedzinie powiastki filozoficznej pozostał jednak Wolter mistrzem aż do dziś i do dziś można go czytać z przyjemnością nie mniejszą od pożytku.
Zawarte w tomie niniejszym cztery opowiastki – „Zadig” (1747), „Tak toczy się światek” (1748), „Kandyd” (1759) i „Prostaczek” (1767) – należą do najcelniejszych, a „Kandyd” uchodzi wręcz za arcydzieło.

Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2014
Przekład: Tadeusz Żeleński (Boy)
Projekt okładki: Olga Reszelska
Skład, łamanie, korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska