Jakub Dymek „Nowi barbarzyńcy”

Jakub Dymek „Nowi barbarzyńcy”

„Nowi barbarzyńcy” to książka, która próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego możliwy był globalny tryumf populistycznej prawicy, nie używając zużytych diagnoz: „ciemnego ludu”, „buntu mas” i „odklejonych elit”.
Dziesięć lat temu liberalny świat miał powody do zadowolenia.
W Stanach Zjednoczonych w „najważniejszych wyborach pokolenia” zwyciężył pierwszy czarnoskóry kandydat, Barack Obama. W Polsce po dwóch latach władzy Jarosława Kaczyńskiego urząd premiera objął prozachodni, proeuropejski
i prorynkowy Donald Tusk. Nawet w Rosji czempionem zmian miał być „łagodny” Dmitrij Miedwiediew. Wkrótce potem doszło do globalnego kryzysu, upadku prasy papierowej i społecznej rewolucji wywołanej przez media społecznościowe. Dekadę później wszystkie nadzieje, jakie uosabiali ci przywódcy, były już dawno minionym i ośmieszonym wspomnieniem. Prawica –
w różnych swoich wcieleniach – wygrała po kryzysie. Okazała się lepsza w budowaniu ruchów społecznych, w wykorzystaniu potencjału internetu dla kampanii wyborczych, w organizowaniu gniewu. „Nowi barbarzyńcy” pokazują, jak rozchwiany kryzysem świat stworzył warunki do wielkiego przewrotu, jak polscy „dziennikarze niepokorni” odnaleźli swoją niszę i stworzyli medialną machinę, która umożliwiła zwycięstwo PiS-u, jak Sarah Palin, wyśmiewana i uznawana za przaśną, zbudowała grunt pod wyborczą wygraną Trumpa, jak dawni rosyjscy hipisi i antykomuniści stali się awangardą imperialnej ideologii, która podbiła nie tylko Rosję, lecz także serca wielu ludzi w Europie i Ameryce, skąd się wzięła alt-prawica i dlaczego nic
w dzisiejszej polityce nie jest już takie samo.

Arbitror 2018
Projekt okładki: Łukasz Stachniak
Redakcja: Magdalena Błędowska
Skład, łamanie, korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska