O firmie

Założyłem firmę BLURB Pracownia edytorska w lutym 2010 r. Obszarem działań firmy jest przede wszystkim kompleksowe przygotowanie do druku publikacji książkowych, począwszy od recenzji tekstu nadesłanego przez autora lub tłumacza, poprzez redakcję, skład tekstu, korektę, aż do zaprojektowania okładki.

W swoim dorobku mam zarówno prozę obcą, prozę polską, literaturę faktu, literaturę podróżniczą,
jak i rozprawy naukowe, a także powieści dla młodzieży oraz książki dla dzieci.
Wybrane pozycje prezentuję w zakładce Blog.

Dbam o to, by język przygotowywanych publikacji spełniał najwyższe wymagania stawiane poprawnej polszczyźnie oraz był dostosowany do możliwości percepcyjnych potencjalnych czytelników, a wygląd publikacji wpływał korzystnie na ich czytelność i uprzyjemniał lekturę.

Traktuję pracę redakcyjną jako pomoc autorowi w przygotowaniu jak najlepszego tekstu. Pracuję z pasją
i zaangażowaniem. Tyle samo energii wkładam w tekst debiutanta co w kolejną pozycję znanego autora. Jestem elastyczny – dopasowuję czas ukończenia pracy do terminów zaplanowanych przez wydawcę,
a redakcję i korektę wykonuję zarówno na wydrukach, jak i na dokumentach cyfrowych.