Referencje

Współpracowałem i współpracuję z:
• Biurem Prac Senackich w Kancelarii Senatu RP,
• firmą AF Media, wydawcą czasopisma „Polski Przemysł”,
• firmą Volkswagen Group Polska,
• Fundacją Industrial, wydawcą czasopisma „Liberté!”,
• Łódzkim Towarzystwem Naukowym, wydawcą czasopisma „Przegląd Socjologiczny”,
• Łódzką Fundacją Badań Naukowych,
• Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Łodzi,
• wydawnictwem Akapit Press,
• wydawnictwem Carta Blanca (grupa PWN),
• wydawnictwem Czarne,
• wydawnictwem Dwie siostry,
• Wydawnictwem JK, właścicielem marek: Feeria, Aha!,
• wydawnictwem Słowo/obraz terytoria,
• Wydawnictwem Społecznej Akademii Nauk,
• wydawnictwem Syriusz,
• wydawnictwem Zysk i S-ka.

Niektóre efekty tej współpracy prezentuję w zakładce Blog.